Polityka prywatności

Szanowni Członkowie Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa, e-mail: info@tpipp.pl, NIP: 525 25 02 235.
  2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce przywiązuje szczególną uwagę do ochrony Pani/Pana danych osobowych, prywatności i szanuje wszelkie prawa jakie Pani/Panu w tym zakresie przysługują.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych oraz na podstawie zgody wyrażonej przeze Panią/Pana w sposób świadomy i dobrowolny.
  4. Pani/Pan ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@tpipp.pl lub według swojego uznania, poprzez pisemne powiadomienie Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.
  5. Pani/Pana dane osobowe – przetwarzane w celach informacyjnych – będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 5 lat od momentu jej udzielenia.
  6. Pani/Pan ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebrano oraz nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.