Edycja 2023

Zapraszamy na Kursy Duszpasterskie w Warszawie, Dzięgielowie i Bytomiu-Miechowicach!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w certyfikowanych przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej kursach duszpasterskich. Duszpasterstwo w ewangelickim rozumieniu powinno być powszechną, kompetentną i mądrą praktyką towarzyszenia sobie nawzajem na drodze wiary w parafiach i zborach.

W trakcie szkolenia uczestnicy dokonują refleksji nad własną praktyką duszpasterską, poszerzają i pogłębiają umiejętności tworzenia pomocnej duszpastersko relacji oraz odkrywają własne zasoby duchowe i osobowe/biograficzne do towarzyszenia innym w życiowych wyzwaniach. Kurs jest skierowanych zarówno do pracowników Kościołów, jak i wolontariuszy, do tych, którzy obecnie prowadzą praktykę duszpasterską, jak i do tych, którzy chcą się do niej dopiero przygotować.

Do 24 listopada trwa nabór na pierwszą edycję kursu w Bytomiu-Miechowicach, a do 15 października na kolejną edycję kursu w Dzięgielowie. W ramach projektu prowadzonego przez Kościół Ewangelicko-Augsburski z Kościołem Luterańskim w Bawarii istnieje możliwość dofinansowania do kosztów uczestnictwa pewnej liczby zgłoszonych pracowników i wolontariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: dofinansowanie@tpipp.pl.

Obecnie trwają nabory na kursy:

Bytom-Miechowice

od grudnia 2023 do czerwca 2024, zjazdy: sobota (9.00-20.00) – niedziela (14.00-21.00)

prowadzący: ks. dr Grzegorz Olek

zgłoszenia są przyjmowane do 24 listopada

szczegóły: http://kursduszpasterski.pl

Dzięgielów

od listopada 2023 do czerwca 2024, zjazdy: sobota – niedziela

prowadząca: Urszula Broda

zgłoszenia są przyjmowane do 14 listopada

szczegóły: https://cme.org.pl/naucz-sie/kurs-duszpasterski/dziegielow-2023/

Warszawa

od września 2023 do kwietnia 2024, zjazdy: piątek – sobota

prowadzący: ks. dr Grzegorz Giemza i Bożena Giemza

kurs trwa

szczegóły: https://www.bozenagiemza.pl