Superwizorzy

 Urszula Broda filolog, nauczyciel akademicki, coach, doradca psychologiczno-pastoralny e-mail: urszula.broda@tpipp.pl Bielsko-Biała
Bożena Giemza pedagog, doradca psychologiczno-pastoralny 
e-mail: giemzabozena@gmail.com tel. 693 58 24 24  Warszawa
Grzegorz Giemza
doktor teologii, duchowny, doradca psychologiczno-pastoralny e-mail: grzegorz.giemza@tpipp.pl
tel. 502 69 16 26
Warszawa
Marcin Kotas duchowny, doradca psychologiczno-pastoralny e-mail: marcin.kotas@tpipp.pl Poznań
Grzegorz Olek doktor teologii, duchowny, doradca psychologiczno-pastoralny e-mail: grzegorz.olek@tpipp.pl Warszawa

Superwizorzy w procesie kształcenia

Grzegorz Brudny  duchowny, doradca psychologiczno-pastoralny  e-mail: grzegorz.brudny@tpipp.pl Lublin
Beata Michałek doradca psychologiczno-pastoralny  e-mail: beata.michalek@tpipp.pl tel. 600 921 946 Warszawa