Kursy duszpasterskie

Kursy Duszpasterskie wzorowane są na niemieckim (KSA) i amerykańskim (CPE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej. Skierowane są m.in. do: duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich, a także do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych działaniami pomocowymi i in.
Uczestnicy uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.
Warunkiem uczestnictwa w Kursie Duszpasterskim dla zaawansowanych jest ukończenie Kursu Duszpasterskiego podstawowego, potwierdzonego certyfikatem.
Kursy Duszpasterskie mogą być organizowane przez różne osoby prawne i muszą spełniać ustalone standardy przez TPiPP.
Kontakt w sprawie organizacji kursów:
Grzegorz Giemza
telefon: 502 691 626