Konferencje, kursy, spotkania

Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii pastoralnej zajmuje się zarówno certyfikacją kształcenia w psychologii pastoralnej, jak i organizacją konferencji – Dnia Duszpasterstwa, wieczorów duszpasterskich, forum wymiany doświadczeń.
Coroczny Ogólnopolski Dzień Duszpasterstwa to jednodniowa konferencja poświęcona szeroko rozumianej tematyce duszpasterstwa i poradnictwa psychologiczno-pastoralnego. Uczestnicy biorą udział zarówno w części wykładowo-dyskusyjnej, jak i warsztatowej, praktycznej. Celem Dnia Duszpasterstwa, odbywających się w roku 2023 po raz 13, jest promowanie praktycznej troski o drugiego człowieka, która znajduje wymiar w pracy nad własnym warsztatem, dokształcania, jak i dokonania refleksji nad własną praktyką duszpasterską. Informacje o 13. Dniu Duszpasterstwa tutaj.
Wieczory duszpasterskie to spotkania w formule online, które podejmują aktualne tematy społeczne i duszpasterskie, a formie wykładowo-dyskusyjnej zapraszają do wspólnego przyjrzenia się ich znaczeniu i procesom zachodzącym w kontekście społecznym. Forum wymiany doświadczeń służy dokonywaniu refleksji wśród specjalistów zajmujących się np. pomocą uchodźcom, nazwaniu wyzwań i przedstawieniu dobrych praktyk.
Kursy Duszpasterskie wzorowane są na niemieckim (KSA) i amerykańskim (CPE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej i poradniczej. Skierowane są m.in. do: duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich, a także do osób zainteresowanych tematyką poradniczą, pracowników i wolontariuszy hospicjów, domów opieki, placówek socjalnych oraz do studentów kierunków związanych działaniami pomocowymi i in. Kursy Duszpasterskie mogą być organizowane przez różne osoby prawne i muszą spełniać ustalone standardy przez TPiPP. Informacja o aktualnych kursach tutaj.