Ludzie

Ludzie

Zarząd

 • ks. dr Grzegorz Giemza – prezes zarządu 
 • ks. dr Grzegorz Olek – wiceprezes zarządu
 • ks. Bogusław Sebesta – sekretarz zarządu
 • Beata Michałek – skarbnik zarządu
 • ks. Grzegorz Brudny – członek zarządu
 • ks. Karol Długosz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Mariola Fenger
 • Ilona Niedoba
 • Bożena Polak

Komisja Kwalifikacyjna

 • dr Olgierd Benedyktowicz – psycholog, psychoterapeuta
 • ks. bp dr Adrian Korczago – dyrektor Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wykładowca Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie, biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
 • ks. dr Grzegorz Giemza – superwizor, prezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej oraz Joannici Dzieło Pomocy, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
 • ks. dr Miriam Szőkeová – teolog i superwizor, koordynator kapelanów szpitalnych w Śląskiej Diakonii, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kapelanów Szpitalnych w Republice Czeskiej
 • ks. dr Roman Pracki – teolog, psychoterapeuta, ekumenista, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie

Członek honorowy TPiPP

Helmut Weiss

Teolog, ksiądz, trener superwizji w niemieckim Towarzystwie Psychologii Pastoralnej, pomysłodawca i przewodniczący Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling (SIPCC). Od 1986 r. organizator Międzynarodowych Seminariów Duszpasterstwa i Poradnictwa Międzykulturowego.

Wcześniejsze składy zarządu i komisji rewizyjnej:

Zarząd w latach 2015-2021

 • ks. dr Grzegorz Giemza – prezes zarządu 
 • ks. Marcin Kotas – wiceprezes zarządu
 • Bożena Giemza – sekretarz zarządu
 • Beata Michałek – skarbnik zarządu
 • ks. Grzegorz Brudny – członek zarządu
 • ks. dr Grzegorz Olek – członek zarządu

Komisja Rewizyjna w latach 2015-2021

 • Roman Fenger
 • ks. Janusz Holesz – przewodniczący
 • Ilona Niedoba