Kontakt

Adres: Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa


Numer konta bankowego:
92 2030 0045 1110 0000 0397 2830

NIP 525 25 02 235

E-mail: info@tpipp.pl

Prezes
ks. dr Grzegorz Giemza