Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

 

Kurs Duszpasterski podstawowy i dla zaawansowanych spełnia standardy Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Jest wzorowany na niemieckim (KSA) i amerykańskim (PCE) systemie kursów przygotowujących do pracy i służby duszpasterskiej oraz poradniczej. 

Kurs Duszpasterski skierowany jest do duchownych, świeckich pracowników i wolontariuszy parafii oraz innych jednostek organizacyjnych Kościołów chrześcijańskich. Kurs odbywa się w grupach od 5 do 10 osób, obejmuje 144 godziny lekcyjne (45 minut) oraz pracę własną (między zjazdami). 

Uczestnicy Kursu Duszpasterskiego podstawowego i dla zaawansowanych pracują wspólnie podczas sesji. Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje w zakresie duszpasterstwa, poradnictwa i komunikacji interpersonalnej na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

Uczestnicy kursu pracują m.in. nad: biografią, protokołami rozmów duszpasterskich, zagadnieniami osobowości, elementami teorii. Uczą się komunikacji interpersonalnej na poziomie emocji i poprzez osobiste doświadczanie. 

Obecnie odbywają się dwa kursy: w Warszawie i w Dzięgielowie.

UWAGA
Zapisy na nowe edycje kursu, który ruszy w drugiej połowie 2019 roku zostaną ogłoszone w maju br. 

Kontakt:
telefon: 693 58 24 24

Organizatorzy:
Centrum Mediacji, Superwizji i Poradnictwa Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Partnerzy:
Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Zapraszamy