Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce

 

We wrześniu 2013 roku rozpoczął się Kurs Superwizji organizowany przez Centrum Misji i Ewangelizacji. Partnerami tego kursu są: Międzykulturowe Stowarzyszenie Duszpasterstwa i Poradnictwa (SIPCC), zaangażowane w utrzymanie międzynarodowych standardów oraz Stowarzyszenie Księży i Katechetów (SKiK). Kurs ten akredytowany jest przez Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce (TPiPP). Warunkiem uczestniczenia w nim było pozytywne zdanie egzaminu przed komisją w Warszawie. 
 
Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników, duszpasterzy świeckich i duchownych, którzy wcześniej ukończyli dwustopniowy Kurs Duszpasterski, do pracy superwizyjnej o profilu psychologiczno-pastoralnym.
Do grupy superwizorów w procesie kształcenia należą: Urszula Broda, ks. Grzegorz Brudny, Bożena Giemza, ks. Marcin Kotas, Beata Michałek i Grzegorz Olek. Prowadzącymi kurs są: Helmut Weiss, nauczyciel superwizji z Niemiec oraz ks. Grzegorz Giemza, superwizor poradnictwa psychologiczno-pastoralnego w Polsce. 
Kurs zakończy się wiosną 2016 roku.
 
Towarzystwo Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej zaprasza do skorzystania z superwizji prowadzonej przez akredytowanych superwizorów, jak i superwizorów w procesie kształcenia.